Merkittävä laitetoimitus Riian hammaslääketieteen instituuttille

Riian Stradiņšin yliopiston hammaslääketieteen instituutti on Latvian ainoa hammaslääketieteen sekä suu- ja leukakirurgian laitos, joka ei ainoastaan tee kliinistä työtä, vaan myös edistää akateemista ja tieteellistä toimintaa stomatologian alalla.
Instituutin parodontologian osasto hankki LightWalkerin osastolleen loppukesästä.
Koulutus tapahtui 26.-27.8.2022 ja kouluttajina: Tomaz Ivanusic, hml, aplikaatiokoulutus sekä Tomaz Suhovrsnik, Fotonan fyysikko.
Ensin Suhovrsnik pohjusti koulutusta laser-fysiikan perusluennolla, sitten toinen Ivanusic jatkoi aplikaatioilla.
Fyysikko Tomaz Suhovrsnik jatkoi vielä 26.8. pe iltapäivällä pitämällä laser-fysiikan koulutuksen Era Esthetic Dentalin hammaslääkäreille.